Tin Tức

CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG, VĂN PHÒNG CHI NHÁNH CÔNG TY 4 ORANGES TẠI ĐÀ NẴNG

- Dự án: Cải tạo hệ thống cơ điện nhà xưởng,  văn phòng chi nhánh công ty 4 Oranges tại Đà Nẵng
- Địa điểm: Quốc lộ 1A, xã Hoà Châu,  huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng
- Chủ đầu tư: Chi Nhánh Công Ty 4 Oranges Co.,Ltd Tại Tp Đà Nẵng
- Nhà thầu: EESCons