Tin Tức

CẢI TẠO BÊN NGOÀI VÀ NÂNG CẤP NHÀ MÁY MABUCHI ĐÀ NẴNG

- Dự án: Cải tạo hệ thống nước thải, nâng cấp khu vực sản xuất.

- Địa điểm: Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu TP Đà Nẵng.
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng.
- Nhà thầu: EESCons.