Tin Tức

CẢI TẠO CẢNH QUAN NHÀ MÁY FUJIKURA AUTOMOTIVE VIỆT NAM

 EESCons tiếp tục được nhà máy Fujikura Automotive Việt Nam lựa chọn là nhà thầu thi công cải tạo cảnh quan bên ngoài nhà máy.

Sự tin tưởng của khách hàng là động lực để EESCon nỗ lực hơn nữa.  "An toàn- Chất lượng-Tiến độ và khách hàng hài lòng"

luôn theo suốt EESCons qua các công trình.