Tin Tức

CẢI TẠO HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA NHÀ MÁY MABUCHI MOTOR ĐÀ NẴNG

- Dự án: Cải tạo hệ thống điều hòa nhà máy Mabuchi Motor Đà Nẵng
- Địa điểm: Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng
- Nhà thầu: EESCons