Tin Tức

CẢI TẠO NHÀ MÁY NIWA FOUNDRY VIỆT NAM

- Dự án: Cải tạo hệ thống mái tôn, hệ thống cửa nhà máy Niwa Foundry Việt Nam
- Địa điểm: Khu công nghệ cao Đà Nẵng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
- Chủ đầu tư: Công ty Niwa Foundry Việt Nam
- Nhà thầu: EESCons