Tin Tức

CẢI TẠO NHÀ MÁY VINA FOODS KYOEI-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

- Dự án: Cải tạo và nâng cấp nhà máy.
- Địa điểm: KCN Hòa Khánh mở rộng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vina foods Kyoei- chi nhánh Đà Nẵng.
- Nhà thầu: EESCons.