Tin Tức

CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG NHÀ MÁY LẮP RÁP Ô TÔ TCIE VIỆT NAM

- Dự án: Cải tạo nhà xưởng TCIE Việt Nam
- Địa điểm: Khu CN Hòa Khánh mở rộng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH TCIE Việt Nam
- Nhà thầu: EESCons