Tin Tức

CẢI TẠO XƯỞNG CƠ KHÍ NHÀ MÁY MABUCHI MOTOR ĐÀ NẴNG

- Dự án: Cải tạo và nâng cấp xưởng cơ khí

- Địa điểm: Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu TP Đà Nẵng
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng
- Nhà thầu: EESCons