News

CHỐNG THẤM BÊN NGOÀI NHÀ MÁY FOSTER ĐÀ NẴNG

- Dự án: Chống thấm bên ngoài các tòa nhà.

- Địa điểm: Khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ TP Đà Nẵng.
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH điện tử Foster Đà Nẵng.
- Nhà thầu: EESCons.