Tin Tức

NÂNG CẤP HỆ THỐNG CỬA CUỐN NHÀ MÁY MABUCHI MOTOR ĐÀ NẴNG

- Dự án: Nâng cấp hệ thống cửa cuốn nhanh

- Địa điểm: Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu TP Đà Nẵng
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng
- Nhà thầu: EESCons