Dự Án

CẢI TẠO NHÀ MÁY MABUCHI MOTOR ĐÀ NẴNG

- CHỦ ĐẦU TƯ: NHẬT BẢN

- DIỆN TÍCH ĐẤT: 10.1 HA

- DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 80,000 M2

- NHÀ THẦU: EESCONS