Dự Án

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2 NHÀ MÁY ANVIET

Dự án: Xây dựng giai đoạn 2 nhà máy AnViet.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Advance Nonwoven Việt Nam.
Địa điểm: Khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
Diện tích đất: 2.1 Ha.
Diện tích nhà xưởng: 3,000 m2
Nhà thầu: EESCons.