Dự Án

CẢI TẠO NHÀ MÁY MAY MẶC PHONG PHÚ

- CHỦ ĐẦU TƯ: VIET NAM
- DIỆN TÍCH ĐẤT : 4.8 HA
- DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG : 19,000 M2
- NHÀ THẦU: EESCONS

CẢI TẠO NHÀ MÁY MAY MẶC HI TECH APPAREL VIET NAM

- CHỦ ĐẦU TƯ: THÁI LAN
- DIỆN TÍCH ĐẤT : 4,9 HA
- DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG : 19,000 M2
- NHÀ THẦU: EESCONS

CẢI TẠO NHÀ MÁY TCIE VIET NAM( TẬP ĐOÀN TÂN CHÔNG)

- CHỦ ĐẦU TƯ: MALAYSIA
- DIỆN TÍCH ĐẤT : 13.3 HA
- DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG : 70,000 M2
- NHÀ THẦU: EESCONS

CẢI TẠO NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN DANIFOODS

- CHỦ ĐẦU TƯ: NHẬT BẢN
- DIỆN TÍCH ĐẤT : 1.8 HA
- DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG : 10,800 M2
- NHÀ THẦU: EESCONS

CẢI TẠO NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ VIỆT HOA( TẬP ĐOÀN MURATA)

- CHỦ ĐẦU TƯ: NHẬT BẢN
- DIỆN TÍCH ĐẤT: 4,6 HA
- DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 35,000 M2
- NHÀ THẦU: EESCONS

CẢI TẠO NHÀ MÁY MABUCHI MOTOR ĐÀ NẴNG

- CHỦ ĐẦU TƯ: NHẬT BẢN
- DIỆN TÍCH ĐẤT: 10.1 HA
- DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 80,000 M2
- NHÀ THẦU: EESCONS