Project

MABUCHI MOTOR DA NANG FACTORY

- CHỦ ĐẦU TƯ: NHẬT BẢN

- DIỆN TÍCH ĐẤT: 10.1 HA

- DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 80,000 M2

- DỰ ÁN: CẢI TẠO, BẢO TRÌ