Dự Án

NHÀ KHO MỚI- NHÀ MÁY DEWOO

- CHỦ ĐẦU TƯ: VIỆT NAM

- DIỆN TÍCH: 1000 M2 

- DỰ ÁN: THIẾT KẾ