Dự Án

NHÀ MÁY BUMYUNG VINA

- CHỦ ĐẦU TƯ: HÀN QUỐC 

- DIỆN TÍCH ĐẤT: 2 HA

- DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 12,000 M2

- DỰ ÁN: THIẾT KẾ