Dự Án

NHÀ MÁY HI -TECH VIET NAM APPAREL

- CHỦ ĐẦU TƯ: THÁI LAN

- DIỆN TÍCH ĐẤT : 4,9 HA

- DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG : 19,000 M2

- DỰ ÁN : CẢI TẠO