Dự Án

NHÀ MÁY TTTI

- CHỦ ĐẦU TƯ:NHẬT BẢN

- DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG::3000M2

- DỰ ÁN: THIẾT KẾ