Dự Án

SEDO VINAKO FACTORY

- CHỦ ĐẦU TƯ: HÀN QUỐC

- DIỆN TÍCH ĐẤT : 12.3 HA

- DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG : 73,800 M2

- DỰ ÁN : CẢI TẠO