Dự Án

TRƯỜNG HỌC QUỐC TẾ

- CHỦ ĐẦU TƯ: VIỆT NAM 

- DIỆN TÍCH ĐẤT: 2 HA

- DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 6,000 M2

- DỰ ÁN:THIẾT KẾ