Dự Án

XÂY DỰNG NHÀ KHO MỚI - CÔNG TY APPLE FILM ĐÀ NẴNG

- CHỦ ĐẦU TƯ: NHẬT BẢN

- DIỆN TÍCH ĐẤT: 2.1 HA

- DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 300 M2

- DỰ ÁN: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG