Dự Án

NHÀ MÁY MARUBENI VIETNAM

- CHỦ ĐẦU TƯ: NHẬT BẢN

- DIỆN TÍCH ĐẤT: 4HA

- DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 24,000 M2

- DỰ ÁN: THIẾT KẾ

CÔNG TY FRIT HUẾ - VĂN PHÒNG MỚI

- CHỦ ĐẦU TƯ: VIỆT NAM

- DIỆN TÍCH: 1000 M2 

- DỰ ÁN: THIẾT KẾ

 

NHÀ KHO MỚI- NHÀ MÁY DEWOO

- CHỦ ĐẦU TƯ: VIỆT NAM

- DIỆN TÍCH: 1000 M2 

- DỰ ÁN: THIẾT KẾ

NHÀ MÁY TTTI

- CHỦ ĐẦU TƯ:NHẬT BẢN

- DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG::3000M2

- DỰ ÁN: THIẾT KẾ

NHÀ XƯỞNG CÔNG TY MINH TRÂN

- CHỦ ĐẦU TƯ: VIỆT NAM 

- DIỆN TÍCH ĐẤT : 0.5 HA

- DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG : 3,000 M2

- DỰ ÁN : THIẾT KẾ

TRƯỜNG HỌC QUỐC TẾ

- CHỦ ĐẦU TƯ: VIỆT NAM 

- DIỆN TÍCH ĐẤT: 2 HA

- DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 6,000 M2

- DỰ ÁN:THIẾT KỀ