Dự Án

NHÀ MÁY QUÂN ĐẠT

- CHỦ ĐẦU TƯ : VIỆT NAM

- DIỆN TÍCH ĐẤT: 1.0 HA

- DIỆN TÍCH NHÀ MÁY: 6,000 M2

- NHÀ THẦU: EESCONS

NHÀ MÁY MARUBENI VIETNAM

- CHỦ ĐẦU TƯ: NHẬT BẢN

- DIỆN TÍCH ĐẤT: 4HA

- DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 24,000 M2

- NHÀ THẦU: EESCONS

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG

- CHỦ ĐẦU TƯ: VIỆT NAM

- DIỆN TÍCH ĐẤT: 5.9 HA

- NHÀ THẦU: EESCONS

NHÀ XƯỞNG CÔNG TY MINH TRÂN

- CHỦ ĐẦU TƯ: VIỆT NAM

- DIỆN TÍCH ĐẤT : 0.5 HA

- DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG : 3,000 M2

- NHÀ THẦU: EESCONS

NHÀ MÁY BUMYUNG VINA

- CHỦ ĐẦU TƯ: HÀN QUỐC
- DIỆN TÍCH ĐẤT: 2 HA
- DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 12,000 M2
- NHÀ THẦU: EESCONS

CẢI TẠO NHÀ MÁY SEDO VINAKO

- CHỦ ĐẦU TƯ: HÀN QUỐC
- DIỆN TÍCH ĐẤT : 12.3 HA
- DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG : 73,800 M2
- NHÀ THẦU: EESCONS