Dự Án

MABUCHI MOTOR DA NANG FACTORY

- CHỦ ĐẦU TƯ: NHẬT BẢN

- DIỆN TÍCH ĐẤT: 10.1 HA

- DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 80,000 M2

- DỰ ÁN: CẢI TẠO, BẢO TRÌ

NHÀ MÁY THUỶ SẢN DANIFOODS

- CHỦ ĐẦU TƯ: NHẬT BẢN

- DIỆN TÍCH ĐẤT : 1.8 HA

- DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG : 10,800 M2

- DỰ ÁN: CẢI TẠO , BẢO TRÌ 


 

NHÀ MÁY LẮP RÁP Ô TÔ TCIE VIET NAM (TẬP ĐOÀN TÂN CHÔNG)

- CHỦ ĐẦU TƯ: MALAYSIA 

- DIỆN TÍCH ĐẤT : 13.3 HA

- DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG : 70,000 M2

- DỰ ÁN : CẢI TẠO, BẢO TRÌ

NHÀ MÁY HI -TECH VIET NAM APPAREL

- CHỦ ĐẦU TƯ: THÁI LAN

- DIỆN TÍCH ĐẤT : 4,9 HA

- DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG : 19,000 M2

- DỰ ÁN : CẢI TẠO

SEDO VINAKO FACTORY

- CHỦ ĐẦU TƯ: HÀN QUỐC

- DIỆN TÍCH ĐẤT : 12.3 HA

- DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG : 73,800 M2

- DỰ ÁN : CẢI TẠO

NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ FOSTER VIỆT NAM- CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

- CHỦ ĐẦU TƯ : NHẬT BẢN

- DIỆN TÍCH ĐẤT : 2.83 HA

- DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG : 25,000 M2

- DỰ ÁN : CẢI TẠO