Dự Án

NHÀ MÁY VINAFOODS KYOEI- CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

- CHỦ ĐẦU TƯ: NHẬT BẢN

- DIỆN TÍCH ĐẤT: 1.4 HA

- DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 5000 M2

- DỰ ÁN: CẢI TẠO, BẢO TRÌ

NHÀ MÁY NIWA FOUNDRY ĐÀ NẴNG

- CHỦ ĐẦU TƯ: NHẬT BẢN

- DIỆN TÍCH ĐẤT: 3.1 HA

- DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 7500 M2

- DỰ ÁN: CẢI TẠO, BẢO TRÌ

NHÀ MÁY FUJIKURA AUTOMOTIVE VIỆT NAM

- CHỦ ĐẦU TƯ:  NHẬT BẢN

- DIỆN TÍCH ĐẤT: 3.7 HA

- DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 22000 M2 

- DỰ ÁN:  THIẾT KẾ, CẢI TẠO